HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

- Trường Tiểu học Tân Mỹ A, tọa lạc tại ấp Mỹ Bình, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trường được tách từ trường cấp I, II Tân Mỹ với diện tích sử dụng là 3.936 m2

- Trường thuộc vùng dân tộc, vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, được Nhà nước đầu tư theo chương trình 135.

- Năm 2004, được công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 và được tái công nhận lại mức độ 1 vào năm 2009.

- Năm 2017, được công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.